New Zealand
on 08/05/2560

  • Program
 
Wonderful South
แพ็คเกจทัวร์เที่ยวนิวซีแลนด์
เกาะใต้ 7 วัน 6 คืน
ไคร์ซเชิร์ช - ดะเนดิน - ควีนส์ทาวน์
 
Day 1 : Christchurch (-/-/-)
เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ท (Christchurch)เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ได้ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งสวนของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามของประวัติศาสตร์ และยังเป็นประตูในการก้าวเข้าสู่เกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
     
 
เข้าสู่ที่พัก The Ashley Inn Hotel หรือเทียบเท่า (Standard)                   
Day 2 : Christchurch– Dunedin (B/-/-)
 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทาง สู่เมือง“เมืองดะนีดีน”(Dunedin) ผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ มืองดะนีดีน เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเขตโอทาโก (Otago)บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองหลักในบริเวณโอทาโก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์โดยเมืองดะนีดินเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้(University)ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์
เข้าสู่ที่พัก The Victoria Hotel หรือเทียบเท่า (Standard)
Day 3 : Dunedin– Te Anau  (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางออกจากเมืองดะนีดีน สู่ “เมืองเตอานาว”(Te Anau) ซึ่งเป็นเมืองที่มีทะเลสาบใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ผ่านชมเมืองบัลคลูตา(Balclutha)เป็นเมืองที่อยู่ในเมืองโอทาโก และอยู่ทางตอนปลายของแม่น้ำคลูตา เป็นศูนย์กลางการค้าของพื้นที่เพาะปลูกที่เจริญรุ่งเรือง ชมเมืองกอร์ (Gore) เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านดนตรี การทำเหล้าเถื่อนและการตกปลาเทราท์เลคสีน้ำตาล
(โปรแกรมแนะนำ) ท่านสามารถล่องเรือ ชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ล่องเรือเล็กพิสูจน์ความมหัศจรรย์อันน่าทึ่งของหนอนเรืองแสง (Glowworm) ที่เปล่งประกายแสงระยิบระยับทั่วอาณาบริเวณผนังถ้ำมานานนับพันปีมองดูราวกับแสงดาวเจิดจรัสเต็มผืนแผ่นฟ้า ***ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์***
เข้าสู่ที่พัก The Village Inn หรือเทียบเท่า (Standard)
Day4 : Te Anau– Milford Sound - Queenstown  (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง ลอดอุโมงค์โฮเมอร์
เดินทางถึง วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์(Milford Sound)ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)”
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือสำราญ ชมทัศนียภาพที่งดงามของ Milford Soundโดยรอบ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลกตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผาพร้อมชมทิวทัศน์อันแสนสวยงามวิจิตรตระการตาตลอดสองข้างทาง ได้เวลาอันสมควร ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ “เมืองควีนส์ทาวน์”
เข้าสู่ที่พัก Holiday Inn Queenstown หรือเทียบเท่า (Standard)
Day 5 : Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รายการแนะนำ  เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ตามแม่น้ำที่เล็กและไหลเชี่ยวเฉียดโขดหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่านได้ตื่นเต้นแบบสุดๆ "White Water Rafting" หรือ ขึ้นกระเช้า Gondola ชมความสวยงามของธรรมชาติ
 ****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
Day 6 : Queenstown– Mt Cook -Christchurch (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ “ทะเลสาบปูคากิ”(Pukaki Lake)ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar Viewซึ่งมี “ยอดเขาเม้าท์คุ้ก”(Mt Cook)ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง จากนั้นออกเดินทางสู่ เทคาโป เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม ชม “ทะเลสาบเทคาโป”(Tekapo Lake)ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์เล็กๆ น่ารัก ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ  สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้
จากนั้นออกเดินทางต่อสู่“เมืองไคร้สเชิร์ช”(Christchurch)ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความน่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Gardenที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
เข้าสู่ที่พัก  The Ashley Hotel หรอืเทียบเท่า (Standard)
Day 7 : Christchurch– Bangkok (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 29,900 บาท *ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน