New Zealand
on 12/05/2560

  • Program
 
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะใต้ 8 วัน 7 คืน
TOP OF THE SOUTH
 
Day 1 : Christchurch (-/-/-)
เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ท (Christchurch)เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ได้ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งสวนของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามของประวัติศาสตร์ และยังเป็นประตูในการก้าวเข้าสู่เกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
  
เข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม The Ashley Hotel Christchurch หรือเทียบเท่า
Day 2 : Christchurch– Kaikoura (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่ แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ จากนั้นเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ “เมืองไคคูร่า”(Kaikoura)(ระยะทาง 180 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ทำอุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งเป็นอาชีพหลักของเมือง ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ ***(การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)***
พัก ณ โรงแรม Kaikoura Gateway Motor Lodge หรือเทียบเท่า
Day 3 : Kaikoura– Blenheim (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบลนไฮม์”(Blenheim) ตั้งอยู่ใจกลางย่าน Marlborough ที่ปลูกไวน์ เป็นเมืองที่มีแสงแดดมากที่สุดแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์โดยมีค่าเฉลี่ยของแสงแดดเฉลี่ย 2,438 ชั่วโมงต่อปี เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมไวน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์
พัก ณ โรงแรม Scenic Hotel Marlborough หรือเทียบเท่า
Day 4 : Blenheim - Nelson (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชมโรงงานไวน์ที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในเขตมาร์ลโบโร (Malborough) ซึ่งเป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกองุ่นขาวเพื่อทำไวน์ได้อย่างดีเยี่ยม ให้ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา กระบวนการผลิตไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยมของที่นี่ ซึ่งมีความใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธุ์ดี กรรมวิธีที่พิถีพิถัน และการเก็บรักษาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม อีกทั้งให้ท่านได้ชิมไวน์หลายหลายชนิดในบรรยากาศสวนที่ร่มรื่นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นไร่องุ่นได้สุดลูกหูลูกตา
 
ช่วงบ่ายล่องเรือชมมาร์ลโบโรซาวด์ (Marlborough Sounds)เกิดขึ้นโดยการรวมตัวกันของการทรุดตัวของ แผ่นดิน และระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ชิมหอยแมลงภู่นึ่งสดพร้อมจับคู่กับไวน์ Sauvignon Blanc
 
จากนั้นออกเดินทางสู่ “เมืองเนลสัน”(Nelson) เป็นเมืองที่มีความสวยงาม และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ทำให้ในหน้าร้อนของทุกๆ ปี จะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนยังชายหาดของเมือง นอกจากนั้น เนลสัน ยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์อีกด้วย
พัก ณ โรงแรม Grand Mercure Nelson Monaco หรือเทียบเท่า
Day 5 : Nelson (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รายการแนะนำ  สนุกสนานกับการพายเรือคายัค ตามแนวป่าและหินผาชายฝั่ง ณ “อุทยานแห่งชาติอาเบล แทสมัน”(Abel Tasman) หรือชมโรงบ่มบ่มไวน์ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์จำนวนมากในภูมิภาคนี้
****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม Grand Mercure Nelson Monaco หรือเทียบเท่า
Day 6 : Nelson - Punakaiki (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
จากนั้น เดินทางข้ามผ่านหุบเขาBuller เป็นหุบเขาที่ตั้งอยู่ในผ่าน เมืองเวสท์พอร์ต (West port) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นจากการสกัดถ่านหินจากสถานที่ห่างไกลโดยมีแม่น้ำบัตเลอร์ไหลผ่าน 
 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางต่อสู่ “เมืองปูนาไคกิ”(Punakaiki) หรือ หินแพนเค้ก เป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สรรค์สร้างขึ้นอย่างลงตัว ด้วยรูปทรงแปลกตา สวยงาม หรือที่ชาวนิวซีแลนด์เรียกกันว่า Pancake Rock บริเวณริมทะเลนี้เป็นหินปูน ซึ่งถูกกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้เกิดสภาพเหมือนกับเป็นชั้นหินแผ่นบางๆ ซ้อนกันขึ้นไปเป็นตั้ง ส่วนทางด้านล่างเป็นโพรงเป็นซอกหลืบและถ้ำที่น้ำทะเลจะเข้ามาได้ เมื่อคลื่นซัดแรงๆหรือมีลมพัด ทำให้น้ำพ่นฟู่ขึ้นมาตามโพรง เหมือนกับเวลาวาฬพ่นน้ำออกจากช่องหายใจ มีความสวยงามเมื่อคลื่นของน้ำทะเลมากระทบกับโพรงของแท่งหิน
พัก ณ โรงแรม Punakaiki Resort หรือเทียบเท่า
Day 7 : Punakaiki – Greymouth - Christchurch (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น นั่งรถไฟสาย Tranz  Alpine  Train เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
 
เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส Arthur’s Pass เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
 
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ช รถโค้ชมารับท่านเพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความ น่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไป ด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
พัก ณ โรงแรม The Ashley Hotel Christchurch หรือเทียบเท่า
Day 8 : Christchurch - Bangkok
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเช็คเอ้าท์จากโรงแรม เดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

ราคาเริ่มต้นที่ 39,900 บาท ต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)