New Zealand
on 12/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะใต้ 6 วัน 5 คืน
ไคร้สท์เชิร์ช - ควีนส์ทาวน์
Southern Splendour
 
 
Day 1 : Christchurch
เดินทางถึง เมืองไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch)เมืองที่ได้ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งสวนของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามของประวัติศาสตร์ และยังเป็นประตูในการก้าวเข้าสู่เกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม The Ashley Hotel หรือเทียบเท่า
Day 2 : Christchurch - Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านที่ราบ Canterbury Plainsแหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ นำท่านเดินทางถึง “ทะเลสาบเทคาโป”(Lake Tekapo)เป็นทะเลสาบที่มีความน่าสนใจอยู่ที่สีของน้ำที่คล้ายสีน้ำนม ยิ่งในช่วงกลางวันจะสวยงามมาก เมื่อสะท้อนกับแสงอาทิตย์ยิ่งทำให้ดูสวยงามจนไม่อยากละสายตาเลยทีเดียว ทะเลสาบมีผืนน้ำเป็นสีเขียวอมฟ้าหรือสีเทอร์คอยส์ ในฤดูร้อนสีของทะเลสาบจะยิ่งสวยงามแปลกตา สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ 
 
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล (Twizel) เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์ ผ่านชมย่าน Otago อันเก่าแก่มีเสน่ห์แบบโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “ทะเลสาบวาคาติปู”(Lake Wakatipu)เป็นทะเลสาบอยู่ในเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งถือว่าเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของทะเลสาบทางตอนใต้ โดยมีระดับความลึกถึง 380 เมตร สำหรับน้ำในทะเลสาบที่เห็นกว้างใหญ่ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งเช่นเดียวกันกับทะเลสาบอื่นๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองป่าสนอัลไพน์ (Alpine) เป็นพื้นที่เล่นสกีที่ได้รับความนิยมของนิวซีแลนด์ดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบหิมะ 
พัก ณ โรงแรม Holiday Inn, Queenstown หรือเทียบเท่า
Day 3 : Milford Sound (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์”(Milford Sound) โดยผ่าน ทะเลสาบเตอานาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง เข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)”
 
ล่องเรือในอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวน์ ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติโดยรอบ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผาพร้อมชมทิวทัศน์อันแสนสวยงามวิจิตรตระการตาตลอดสองข้างทาง ได้เวลาอันสมควร ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์      
พัก ณ โรงแรม Holiday Inn, Queenstown หรือเทียบเท่า
Day 4 : Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รายการแนะนำ  เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ตามแม่น้ำที่เล็กและไหลเชี่ยวเฉียดโขดหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่านได้ตื่นเต้นแบบสุดๆ "White Water Rafting" หรือ ขึ้นกระเช้า Gondola ชมความสวยงามของธรรมชาติ
                     ****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม Holiday Inn, Queenstown หรือเทียบเท่า
Day 5 : Queenstown– Mt Cook - Christchurch (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินกลับสู่เมืองไคร้สเชิร์ส แวะชมวิว “ยอดเขาเม้าท์คุ๊ก”ที่มีความสูงถึง 3,753 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพของยอดเขาที่สูงตระหง่านและถูกปกคลุมไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีบริเวณจุดชมวิวริมทะเลสาบปูคากิ นำท่านชมความสวยงามของทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขา ไหลลงสู่ทะเลสาบจนทำให้น้ำทะเลสาบใสเป็นสีฟ้า  ชมโบสถ์เล็กๆ ริมทะเลสาบและอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ ออกเดินทางต่อสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของนครไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความน่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไปด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
พัก ณ โรงแรม The Ashley Hotel หรือเทียบเท่า
Day 6 : Christchurch– กรุงเทพฯ (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควร ออกเดินทาง   สู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่ 27,500 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)