New Zealand
on 13/05/2560

  • Program
 
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ 
ขับรถเที่ยว เกาะใต้ 9 วัน 8 คืน
Lakes & Glacier 9D8N
 
Day 1 : Christchurch (-/-/-)
เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ท (Christchurch)เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ได้ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งสวนของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามของประวัติศาสตร์ และยังเป็นประตูในการก้าวเข้าสู่เกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์ ท่านสามารถรับรถที่เคาน์เตอร์รับรถ ตามที่บริษัทจัดหาไว้ให้
 
 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 2 : Christchurch– Glacier Region (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางผ่าน“แม่น้ำไวมาตาริริ”(Waimakariri River)เป็นแม่น้ำไหลไปตามทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขาเซ้าท์เทรินแอลป์เข้าสู่หมู่บ้านอัลไพน์ ในเขตอุทยาน Arthur’s Passชมเมืองเกรย์เมาท์ (Greymouth) เป็นเมืองที่มีประวัติของการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่า หินสี เขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และการทำเหมืองแร่ทองคำ 
 
หลังรับประทานอาหารกลางวัน ออกเดินทางต่อไปยัง“ฟ๊อกซ์กลาเซียร์”(Fox Glacier) ธารน้ำแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ ระดับน้ำทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณหิมะและน้ำแข็งจำนวนมากทับถมกันมาเป็นเวลานาน จนเกิด  การไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลงมาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน
จากนั้น เดินทางสู่เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (Franz Josef) เมืองเล็กๆที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 3 : Glacier Region (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกสนุกสนานกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์เพื่อชมย อดเขา หรือผ่อนคลายกับห้องอาบน้ำร้อนกลางแจ้ง สัมผัสความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริง
***(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 4 : Glacier Region– Wanaka (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านช่องเขา Haast เป็นประตูสู่มรดกโลกในเขตอุทยานเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ทะเลสาบฮาเวีย (Hawea Lake) เป็นทะเลสาบที่สามารถเดินทางมาได้อย่างสะดวก และฉากหลังของทิวเขาที่มีความงดงามคุ้มค่ากับการแวะมาเที่ยวชม น้ำในทะเลสาบมีความใสมาก และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทราต์ ที่นี่จึงเป็นสวรรค์ของนักตกปลา และยังเป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมทางน้ำ เช่น การพายเรือคายัก การเล่นไคท์เซิร์ฟ ขับเรือ รวมไปถึงสแตนด์อัพแพดเดิลบอร์ด
 
เดินทางถึง “ทะเลสาบวานาก้า” (WanakaLake) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีน้ำใสและเย็น รวมถึงในทะเลสาบจะมีเป็ดตัวน้อยใหญ่ ว่ายไปมาดูแล้วเพลินตามากๆ นอกจากนั้นบริเวณทะเลสาบยังมีหาดทรายสั้นๆ ปูทางสู่ท้องน้ำที่ทอดตัวออกไปไกลจรดแนวเขาสูงอีกฟากหนึ่งของทะเลสาบผืนน้ำอันกว้างขวางแห่งนี้ดูแล้วสวยงามมากยิ่งขึ้นเมื่อมีภาพของเรือยอชต์ จำนวนหลายๆลำทอดสมอจอดอยู่ บริเวณริมทะเลสาบมีสนามเด็กเล่นให้ครอบครัวได้มาใช้เวลาเล่นกันในวันที่อากาศดีๆ
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 5 : Wanaka - Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ก่อนเดินทางออกจาก Wanaka ให้ท่านได้แวะชมและสนุกสนานกับการถ่ายภาพที่ Puzzle Worldจากนั้นออกเดินทางต่อจนถึง Kawarau George ชม Goldfields Mining Centre ชมชีวิตและสภาพแวดล้อมการทำงานของคนงานยุคแรก ๆ ที่ต่อสู้กับสภาพที่รุนแรงและอันตรายบางครั้งตามช่องแคบ Kawarau ที่มีชื่อเสียงของ Central Otago ศูนย์เหมืองแร่ทองคำตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำ Kawarau อันงดงาม Goldfields Mining Centre เป็นเขตอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยกรมอนุรักษ์ของนิวซีแลนด์เพื่อรักษาพื้นที่เหมืองแร่ที่แท้จริงซึ่งเป็นแหล่งแร่ทองคำที่ขุดได้มานานกว่า 100 ปีและยังสามารถพบได้ หินและกรวดของพื้นที่ที่ไม่ซ้ำกัน จากนั้นออกเดินทางสู่ “เมืองควีนส์ทาวน์”(Queenstown)
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 6 : Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้พักผ่อนทำกิจกรรมตามอัธยาศัย
รายการแนะนำ  เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ตามแม่น้ำที่เล็กและไหลเชี่ยวเฉียดโขดหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่านได้ตื่นเต้นแบบสุดๆ "White Water Rafting" หรือ ขึ้นกระเช้า Gondola ชมความสวยงามของธรรมชาติ
                     ****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความ น่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไป ด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 7 : Queenstown – Mt Cook (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางผ่านเมืองทไวเซิล (Twizel) เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์ ผ่านชมย่าน Otago อันเก่าแก่มีเสน่ห์แบบโบราณ จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ “ทะเลสาบปูคากิ”(Pukaki Lake)ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar Viewซึ่งมี “ยอดเขาเม้าท์คุ้ก”(Mt Cook)ที่มีเทือกเขาสูงถึง 3,753เมตร เหนือยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี เป็นฉากหลัง ทิวทัศน์สองข้างทางเต็มไปด้วยภูเขาสูง ธารน้ำแข็ง ทุ่งหญ้าและดอกไม้นานาพันธุ์ ช่วงเวลาที่ควรไปคือฤดูใบไม้ผลิ
รายการแนะนำ: Scenic Flight ชมความสวยงามของ Mt.Cook, ล่องเรือชม Glacier  หรือเข้าชม The Sir Edmund Hillary Centre
****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 8 : Mt Cook– Christchurch (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “ทะเลสาบเทคาโป”(Tekapo Lake)ที่มีสีเขียวอมฟ้า ที่เรียกว่าทะเลสาบสีเทอควอสย์ ที่มีความสวยงาม ชมโบสถ์ Church of the Good Shepherd ซึ่งในปัจจุบันยังใช้ในการประกอบพิธีการต่างๆ ใกล้กันจะมี อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ  สร้างด้วยทองสำริด สร้างไว้เพื่อเป็นการยกย่องคุณความดีของสุนัขแสนรู้ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่“เมืองไคร้สเชิร์ช”(Christchurch)
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 9 : Christchurch– Bangkok (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่ 38,000 บาท