New Zealand
on 16/05/2560

 • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะใต้ 8 วัน 7 คืน
Glacier & Coastal Wonder
Day 1 : Christchurch (-/-/-)
เดินทางถึงเมืองไครสต์เชิร์ท (Christchurch)เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นเมืองที่ได้ถูกขนานนามให้เป็นเมืองแห่งสวนของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยความสวยงามของประวัติศาสตร์ และยังเป็นประตูในการก้าวเข้าสู่เกาะใต้แห่งนิวซีแลนด์
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 2 : Christchurch– Dunedin (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทาง สู่เมือง“เมืองดะนีดีน”(Dunedin) ผ่านทุ่งราบแคนเทอร์เบอร์รี่แหล่งเพาะพันธุ์แกะและวัวที่สำคัญของเกาะใต้ เมืองดะนีดีน เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงซึ่งตั้งอยู่ในเขตโอทาโก (Otago)บนเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นเมืองหลักในบริเวณโอทาโก ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม และเหตุผลทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์โดยเมืองดะนีดินเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้(University)ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 3 : Dunedin– Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเที่ยวชมlสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง Dunedin
The 1 hour tour visits:
 • Robert Burns Statue
 • St Pauls Cathedral.
 • First Church of Otago
 • Otago Girls High School
 • St Josephs Cathedral
 • Otago Boys High School
 • Olveston Stately Home
 • Dunedin Botanic Garden
 • Baldwin Street, the world’s steepest street
 • Signal Hill Lookout
 • The Larnach Family Tomb
 • Thomas Brackens memorial.
 • Dunedin Stadium
 • The University of Otago
 • Dunedin Railway Station - *1 hour tour ends here
*2 Hour tour continues
 • Dunedin Courthouse
 • Dunedin former Police station & Prison.
 • Toitu Early Settlers Museum.
 • Queens Gardens
 • Otago Harbourside drive
 • Hill Suburbs
 • Otago Peninsula & Harbour views
 • Rolling farmland dairy/sheep
 • Pacific Ocean coastal views
 • St. Clair Beach & Esplanade
 • Ruins of Cargills Castle
 • The Exchange
จากนั้น ออกเดินทางสู่ Queenstown ในช่วงบ่าย
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 4 : Milford Sound (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นออกเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์ ผ่านเขตป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ทุ่งกว้าง ลอดอุโมงค์โฮเมอร์
 
เดินทางถึง วนอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ด ซาวด์(Milford Sound)ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ มิลฟอร์ด ซาวด์ เป็นผืนน้ำอันเป็นส่วนเว้าของทะเลทาสมัน โดยสถานที่แห่งนี้ได้ถูกโอบล้อมไว้ด้วยหุบเขาที่แคบและหน้าผาสูงชันอันเกิดจากการกัดเซาะของ ธารน้ำแข็ง ต่อมาเมื่อธารน้ำแข็งหายไปก็มีน้ำทะเลเข้ามาแทนที่ ซึ่งถูกเรียกว่า “ฟยอร์ด (Fiord หรือ Fjord)”
จากนั้นเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือสำราญ ชมทัศนียภาพที่งดงามของ Milford Soundโดยรอบ ชมยอดเขา Mitre Peak เชื่อกันว่าน่าจะเป็นภูเขาที่มีฐานอยู่ในทะเลที่สูงที่สุดในโลกตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตรจากหน้าผาพร้อมชมทิวทัศน์อันแสนสวยงามวิจิตรตระการตาตลอดสองข้างทาง ได้เวลาอันสมควร ล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศกลับสู่ “เมืองควีนส์ทาวน์”
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 5 : Queenstown (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รายการแนะนำ  เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ตามแม่น้ำที่เล็กและไหลเชี่ยวเฉียดโขดหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่านได้ตื่นเต้นแบบสุดๆ "White Water Rafting" หรือ ขึ้นกระเช้า Gondola ชมความสวยงามของธรรมชาติ
 ****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 6 : Queenstown– GlacierRegion (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางผ่านชมทะเลสาบวานาก้า เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบ ให้ท่านได้แวะชมและถ่ายรูปทะเลสาบวานาก้า ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อผ่านช่องเขา Haast ลัดเลาะช่องเขามากมายของเทือกเขาเซ้าท์เทรินแอลป์เข้าสู่ “ฟ๊อกซ์กลาเซียร์”(Fox Glacier) ชมความสวยงามของธรรมชาติตลอดเส้นทาง
ชมธารน้ำแข็ง Fox Glacier ในเขตเวสต์แลนด์ที่มีชื่อเสียงมาก เพราะเป็นธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้ ระดับน้ำทะเลมากที่สุด ซึ่งเกิดจากการที่มีปริมาณหิมะและน้ำแข็งจำนวนมากทับถมกันมาเป็นเวลานาน จนเกิด  การไหลเคลื่อนตัวจากยอดเขาลงมาตามหน้าผาสู่หุบเหวเบื้องล่างในอัตราความเร็ว 1–5 เมตรต่อวัน จากนั้น เดินทางต่อ สู่เมืองฟรานซ์ โจเซฟ (Franz Josef) เมืองเล็กๆที่มีชื่อมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตกแห่งนี้ สำหรับลูกค้าที่เช่ารถขับเอง ท่านจะได้ผ่อนคลายกับห้องอาบน้ำร้อนกลางแจ้ง สัมผัสความสุขของการพักผ่อนอย่างแท้จริง
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 7 : GlacierRegion - Christchurch (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งรถไฟสาย Tranz  Alpine  Train (Seat in Coach only) เพื่อนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งวิ่งระหว่างฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกเชื่อมระหว่างไคร้สท์เชิร์ชกับเมืองเกรย์เมาท์ เส้นทางรถไฟสายนี้ได้ชื่อว่าเป็นเส้นทางรถไฟหนึ่งในหกเส้นทางที่สวยที่สุดในโลก เป็นรถไฟสายเดียวที่เชื่อมผ่านเทือกเขาต่างๆถึง 8.5 กม. ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ชมทัศนียภาพอันงดงามที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะสลับกับภูเขาเขียวขจี ผ่านชมน้ำตกสายไหมที่เกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา อิสระท่านชมทัศนียภาพอันสวยงามตลอดสองข้างทาง
 
เดินทางถึง สถานีรถไฟอาเธอร์พาส Arthur’s Pass เป็นเขตอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ 94,500 เฮกเตอร์ ทางรถไฟผ่านบนความสูงกว่า 737 เมตร ชาวยุโรปผู้ค้นพบเส้นทางนี้ในปี 1864 ในช่วงยุคตื่นทอง เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการขนทองข้ามเขตเซาท์เทิร์นแอลป์ไปยังสถานีเมืองไคร้สท์เชิร์ช 
 
สำหรับ Self-drive ออกเดินทางกลับสู่ Christchurch ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 6 ชื่นชมกับธรรมชาติ ริมชายฝั่ง ทะเล Tasman 
 
เดินทางถึงเมืองไคร้สเชิร์ช รถโค้ชมารับท่านเพื่อเดินทางสู่เมืองไคร้สเชิร์ช ซึ่งได้รับสมญานามว่า “อังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” ชมความ น่ารักของแม่น้ำเอวอน ซึ่งไหลผ่านใจกลางเมืองและของอุทยานเเห่งสวนดอกไม้ Botanic Garden ที่เต็มไป ด้วยดอกไม้และไม้ยืนต้นนานาชนิด
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 8 : Christchurch - Bangkok (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่ 35,700 บาท ต่อท่าน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)