New Zealand
on 17/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
 Coromandel & Rotorua 
เกาะเหนือ 8 วัน 7 คืน
Day 1 : ARRIVE AUCKLAND (-/-/-)
เดินทางถึงเมืองโอ๊คแลนด์ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และได้ชื่อว่า “เมืองแห่งการล่องเรือ” (The City of Sails) เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงิน ท่านสามารถรับรถที่เคาน์เตอร์รับรถ ตามที่บริษัทจัดหาไว้ให้
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 2 : AUCKLAND - COROMANDEL (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางไปตามชายฝั่งทะเล Seabird ไปยังคาบสมุทรโคโรแมนเดล ระหว่างทางให้คุณเลือกแวะชม Miranda Shorebird Centre ซึ่งเป็นศูนย์อนุรักษ์นกชายฝั่งทะเล หรือ เข้าชมสวนน้ำราปาอูรา ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับชมพืชพื้นเมือง เดินทางต่อสู่แหลมโคโรแมนเดล โดยจะผ่านเมืองเธมส์ ท่านจะได้ชมบ้านเมืองตลอดสองข้างทาง
พัก ณ โรงแรม ระดับ Standard
Day 3 : COROMANDEL (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วันนี้ท่านจะได้เที่ยวชมชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดในแหลมโคโรแมนเดล เช่น “ชายหาดน้ำร้อน” (Hot  Water  Beach) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อยู่ใต้พื้นทราย ท่านสามารถแช่สปาบนหาดได้โดยขุดบ่อน้ำร้อนตามริมหาด ใกล้กันจะเป็น “หาดคุกส์” (Cooks Beach) เป็นสถานที่แรกในนิวซีแลนด์ที่กัปตัน เจมส์ คุก (นักสำรวจชื่อดัง) แวะพักในปี 1769 เพื่อซ่อมเรือและศึกษาดวงดาวถัดมาเป็น “หาดฮาเฮอี” (Hahei) เป็นหาดทรายขาวน้ำทะเลใสเหมาะแก่การเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่ง ขึ้นไปทางเหนือของหาดฮาเฮอีจะเป็น “คาธีดรัล โคฟ” (Cathedral Cove)จุดเด่นคือเขาที่มีลักษณะโค้งทำให้เกิดเป็นอุโมงค์หิน ตั้งเป็นฉากตัดกับหาดทรายและน้ำทะเลซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวและเป็นจุดพายเรือคายัคที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อิสระให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพและเล่นน้ำหรือทำกิจกรรมริมชายหาดได้ตามอัธยาศัย
พัก ณ โรงแรม ระดับ Standard 
Day 4 : COROMANDEL - TAURANGA (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย สามารถเลือกซื้อกิจกรรมเสริมได้ เช่น ตีกอล์ฟ , ตกปลา , ขี่ม้า , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหรือร้านค้า เป็นต้น 
***(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
ช่วงบ่ายออกเดินทางสู่ “เมืองทอรังกา” Tauranga
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 5 : TAURANGA - ROTORUA (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองทอรังกา ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังเมืองเตปูเค (Te Puke) เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการนั่งรถรางชมสวนกีวี่ ผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองนี้ ที่ “Kiwi360” โดยจะมีไกด์พาชมบริเวณโดยรอบของสวนและเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และชิมผลิตภัณฑ์จาก Manuka honey
พัก ณ โรงแรม ระดับ Standard
Day 6 : ROTORUA (B/-/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ TE PUIA” ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวๆเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
 
จากนั้นเดินทางสู่“เรนโบว์ สปริงซ์” (RAINBOW SPRINGS)คือศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าต์ตามธรรมชาติ ที่ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีมีปลาเทร้าต์เป็นหมื่นๆ ตัวว่ายน้ำมาจากทะเลสาบโรโตรัวเพื่อมาวางไข่ที่นี่ อีกทั้งศูนย์แห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์และหายากของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างเช่น เต่า นกอีมู นกกีวี และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นเฟิร์นสีเงินอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ และสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
 
เดินทางสู่ “อโกรโดม” (AGRODOME)ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
 
รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชม “การแสดงคอนเสิร์ตของชาวเมารี”เป็นการแสดงแบบฮังงิ ประกอบเพลงพื้นเมืองของของชนเผ่าเมารี โดยการแสดงชีวิตสมจริงในวัฒนธรรมดั้งเดิมจนถึงยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งรวมมาเป็นชาตินิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ประทับใจจากตัวละครที่แสดงอยู่รอบๆ ตัว เหมือนการดูละครเวที
พัก ณ โรงแรม ระดับ Standard
Day 7 : ROTORUA - MATAMATA - AUCKLAND  (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโอ๊คแลนด์ ระหว่างทางแวะชมฟาร์มเลี้ยงแกะ เมืองมาตามาตา เยี่ยมชม “หมู่บ้านของชาวฮอบบิต” (HOBBITON MOVIE SET)  สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต 
พัก ณ โรงแรม ระดับ Standard
Day 8 : DEPARTURE DAY (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเมืองโอ๊คแลนด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

ราคาเริ่มต้นที่ 36,950 บาท ต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)