New Zealand
on 17/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะเหนือ 5 วัน 4 คืน
 Thermal Wonder Special 
Day 1 : AUCKLAND (-/-/-)
เดินทางถึงเมือง  Auckland เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และได้ชื่อว่า“เมืองแห่งการล่องเรือ” (The City of Sails)เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงิน
   
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 2 : AUCKLAND - ROTORUA (B/-/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางจากเมือง Auckland ผ่านเมืองต่าง ๆ และฟาร์มน้อยใหญ่ ผ่านเมืองฮามินต้นที่เป็นเมืองสำคัญทางการศึกษาอีกเมืองของเกาะเหนือ ก่อนจะเข้าสู่ “เมืองโรโตรัว”เมืองที่เต็มไปด้วย พลังความร้อนใต้พิภพที่ชาวเมารีอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเพราะเป็นเมืองที่มีความร้อนจากใต้ดินที่สามารถปรุงอาหารได้โดยการนำเนื้อสัตว์ไปฝังในดินที่มีความร้อนสูงจนกว่าจะสุก อาหารนี้ชาวเมารีเรียกว่า “แฮงงิ” (HANGI)นอกจากนี้เมืองโรโตรัวยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะเหนือที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด
 
รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชม “การแสดงคอนเสิร์ตของชาวเมารี”เป็นการแสดงแบบฮังงิ ประกอบเพลงพื้นเมืองของของชนเผ่าเมารี โดยการแสดงชีวิตสมจริงในวัฒนธรรมดั้งเดิมจนถึงยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งรวมมาเป็นชาตินิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ประทับใจจากตัวละครที่แสดงอยู่รอบๆ ตัว เหมือนการดูละครเวที
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 3 : ROTORUA (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวๆเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ จากนั้นเยี่ยมชม “เรนโบว์ สปริงซ์” (RAINBOW SPRINGS) ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าต์ตามธรรมชาติ ที่ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีมีปลาเทร้าต์เป็นหมื่นๆ ตัวว่ายน้ำมาจากทะเลสาบโรโตรัวเพื่อมาวางไข่ที่นี่ อีกทั้งศูนย์แห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์และหายากของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างเช่น เต่า นกอีมู นกกีวี และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นเฟิร์นสีเงินอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ และสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
 
“อโกรโดม” (AGRODOME)ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
 
เยี่ยมชม “หมู่บ้านของชาวฮอบบิต” (HOBBITON MOVIE SET)  สัมผัสประสบการณ์เบื้องหลังของสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไตรภาคฟอร์มยักษ์ เรื่อง ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ และ เดอะ ฮอบบิต ชื่นชมพื้นที่อันสวยงามของฟาร์มเลี้ยงแกะ ที่มีพื้นที่มากกว่าพันเอเคอร์ ประกอบกับวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา ไคไมเรนจ์ ( Kaimai Ranges ) อันตระการตา
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 4 : ROTORUA - WAITOMO - AUCKLAND (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม “ถ้ำไวโตโม่” (Waitomo Caves)ชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glowworm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป
 
เดินทางต่อสู่เมือง Auckland นำท่านชมเมืองอ็อคแลนด์ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะเหนือ ศูนย์กลางพาณิชยกรรมและการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับสมญานามว่า เมืองแห่งการแล่นเรือใบ (City of Sails) มีอ่าวจอดเรือที่สมบูรณ์แบบ ชมสะพานฮาเบอร์และท่าจอดเรือยอร์ชที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกมากมาย 
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 5 : DEPARTURE DAY (B/-/-)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินคร Auckland เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

ราคาเริ่มต้นที่  25,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)