New Zealand
on 17/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์ 
เกาะเหนือ 5 วัน 4 คืน
Northern Escapes
Day 1 : AUCKLAND (-/-/-)
เดินทางถึงเมือง  Auckland เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และได้ชื่อว่า“เมืองแห่งการล่องเรือ” (The City of Sails)เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงิน
 
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
 
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 2 : AUCKLAND - BAY OF ISLANDS (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางออกจากเมือง Auckland มุ่งหน้าสู่ทิศเหนือ ข้ามสะพาน “สะพานฮาเบอร์” Harbour Bridgeและผ่านชายฝั่งทะเล Hibiscus Coast”ไปยัง Bay of Islands”โดยเริ่มต้นที่กิจกรรมการเยี่ยมชมสถานที่ที่เป็นจุดกำเนิดของประเทศนิวซีแลนด์นั่นก็คือ Waitangi Treaty Grounds”ณ เมือง Paihia กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ นั่นก็คือการล่องเรือชมเกาะที่มีความสวยงามอย่างหลากหลาย รวมถึงการล่องเรือผ่านช่องหิน Hole in the Rock”ที่น่าประทับใจ โดยหลังจากล่องเรือเสร็จสิ้น นำท่านเดินทางกลับไปยังเมือง Paihia เพื่อเข้าที่พัก ท่านสามารถเที่ยวชมเมืองที่สวยงามของเกาะเหนือและพักผ่อนตามอัธยาศัย
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 3 : BAY OF ISLANDS  (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับความงามของอ่าว Bay of Islands และเกาะเหนือ คุณสามารถเลือกซื้อบริการทัวร์เพิ่มเติมได้ เช่น ทัวร์เต็มวัน Cape Reinga&90 Mile Beach หรือกิจกรรมเสริมอื่นๆ
****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 4 : BAY OF ISLANDS - AUCKLAND  (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนและเพลิดเพลินเต็มอิ่มกับทัศนียภาพอันสวยงามของ Bay of Islands รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ก่อนเดินทางกลับสู่ Auckland ในช่วงบ่าย
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 5 : DEPARTURE DAY  (B/-/-)
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาตินคร Auckland เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่  20,500 บาทต่อท่าน (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)