New Zealand
on 17/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะเหนือ 7 วัน 6 คืน
Northern Splendour
Day 1 : AUCKLAND (-/-/-)
เดินทางถึงเมือง  Auckland เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และได้ชื่อว่า“เมืองแห่งการล่องเรือ” (The City of Sails)เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงิน
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
 
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 2 : AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโรโตรัว ระหว่างทางนำท่านชม “ถ้ำไวโตโม่” (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 3 : ROTORUA (B/-/D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ TE PUIA ซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวๆเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆตามธรรมชาติ
 
จากนั้นเยี่ยมชม “เรนโบว์ สปริงซ์” (RAINBOW SPRINGS) ศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์ปลาเทร้าต์ตามธรรมชาติ ที่ในช่วงฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีมีปลาเทร้าต์เป็นหมื่นๆ ตัวว่ายน้ำมาจากทะเลสาบโรโตรัวเพื่อมาวางไข่ที่นี่ อีกทั้งศูนย์แห่งนี้ยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าที่ใกล้ศูนย์พันธุ์และหายากของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างเช่น เต่า นกอีมู นกกีวี และสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ที่นี่ยังมีต้นเฟิร์นสีเงินอันเป็นสัญลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ รวมทั้งต้นไม้ พืชพรรณต่างๆ และสัตว์ที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศนิวซีแลนด์อีกด้วย
 
“อโกรโดม” (AGRODOME)ฟาร์มเลี้ยงแกะใหญ่แห่งหนึ่งของเมืองโรโตรัว ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆที่เดินเรียงรายบนเวทีให้ท่านชมและแสดงความสามารถของแกะที่มีความแตกต่างกันของสายพันธุ์ต่างๆ ให้ท่านสัมผัสถึงความน่ารักของการป้อนอาหารเจ้าแกะตัวน้อย ประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ และการต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
 
รับประทานอาหารค่ำที่ปรุงแบบชาวเมารี พร้อมชม “การแสดงคอนเสิร์ตของชาวเมารี”เป็นการแสดงแบบฮังงิ ประกอบเพลงพื้นเมืองของของชนเผ่าเมารี โดยการแสดงชีวิตสมจริงในวัฒนธรรมดั้งเดิมจนถึงยุคล่าอาณานิคม จนกระทั่งรวมมาเป็นชาตินิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ผู้ชมจะได้รับประสบการณ์ประทับใจจากตัวละครที่แสดงอยู่รอบๆ ตัว เหมือนการดูละครเวที
 
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 4 : ROTORUA - NAPIER (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองเนเปียร์ ระหว่างทางนำท่านชม “ทะเลสาบเทาโป” (Taupo Lake)ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง เดินทางถึง“เมืองเนเปียร์”(Nepier)เมืองที่มีความพิเศษมากกว่าเมืองอื่นๆ ในนิวซีแลนด์ ที่มีชื่อเสียงด้วยความงดงามของชายฝั่งทะเลและโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Art Deco
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 5 : NAPIER (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินชม “เมืองเนเปียร์” (NAPIER)ที่เต็มไปด้วยอาคารสไตล์ "อาร์ตเดคโค" (Art Deco) เมืองนี้เคยถูกไฟไหม้ทั้งเมือง เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1931 และรัฐบาลได้สร้างเมืองขึ้นมาใหม่ด้วยศิลปะสไตล์ Art Deco นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีปริมาณแสงแดดเฉลี่ยต่อปีสูงที่สุดเมืองหนึ่งในนิวซีแลนด์ ด้วยบรรยากาศผู้คนที่เป็นมิตร ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเมืองที่ชาวกีวี่ นิยมมาตั้งถิ่นฐานเมื่อพ้นวัยทำงาน 
***(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
จากนั้นนำท่านชมและชิมไวน์ท้องถิ่นของเมืองเนเปียร์
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 6 : NAPIER - WELLINGTON
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ “เมืองเวลลิงตัน”(WELLINGTON)เป็นเมืองหลวงของประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่บริเวณปลายสุดของเกาะเหนือ จัดได้ว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่ใต้ที่สุดของโลก และเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองของประเทศ และเป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือ และเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ผ่านชมเมืองพาร์เมอร์สัน นอร์ท (Palmerston North) เป็นเมืองหลักทางตอนเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ โดยเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำมานาวาตู
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 7 : DEPARTURE DAY
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเวลลิงตัน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่ 34,550 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)