New Zealand
on 17/05/2560

  • Program
แพ็คเกจทัวร์นิวซีแลนด์
เกาะเหนือ - ใต้ 7 วัน 6 คืน
New North South Highlights
Day 1 : AUCKLAND (-/-/-)
เดินทางถึงเมือง  Auckland เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนิวซีแลนด์ และได้ชื่อว่า“เมืองแห่งการล่องเรือ” (The City of Sails)เพราะบริเวณอ่าวจะเต็มไปด้วยเรือใบ เรือยอร์ช นับหมื่นนับแสนลำ และยังเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงิน
***สามารถเลือกเช่ารถขับด้วยตัวเอง หรือนั่งรถโค้ชที่ทางบริษัทจัดไว้ให้***
 
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 2 : AUCKLAND - WAITOMO - ROTORUA (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโรโตรัว ระหว่างทางนำท่านชม “ถ้ำไวโตโม่” (Waitomo Caves) ชมความงามภายในของถ้ำที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ล่องเรือตามลำธารใต้ถ้ำอันเป็นที่อยู่อาศัยของหนอนเรืองแสง (Glow Worm) ส่องแสงระยิบระยับจำนวนมหาศาล เต็มเพดานผนังถ้ำที่ทำให้ถ้ำสุกสกาวงดงามอย่างน่ามหัศจรรย์ ระหว่างทางจะได้พบกับความงดงามของหินงอก หินย้อย ซึ่งหินของที่นี่จะมีรูปร่างลักษณะที่แปลกตาแตกต่างกันออกไป
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 3 : ROTORUA (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เยี่ยมชมTE PUIAซึ่งเป็นศูนย์วัฒนธรรมและศูนย์ฝึกหัดงานด้านการฝีมือของชาวเมารี อาทิ การแกะสลักไม้ และการทอเครื่องนุ่งห่ม พร้อมชมบ่อน้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากพลังความร้อนใต้พิภพที่พวยพุ่งจากพื้นดินโดยผสมแร่ธาตุต่างๆ ตามธรรมชาติที่เกิดจากพลังความร้อนใต้พื้นดินในบริเวณนี้ หลังจากชม “อโกรโดม” (Agrodome Farm Show)” ชมการแสดงของแกะพันธุ์ต่างๆ ที่ให้ท่านได้สัมผัสถึงความน่ารักและประทับใจกับการชมการสาธิตการตัดขนแกะ การต้อนแกะโดยสุนัขแสนรู้
“เรนโบว์ สปริงส์ (Rainbow Springs)”สถานอนุรักษ์พันธุ์ปลาเทร้าท์ ที่มีจำนวนนับหมื่นตัวจากทะเลสาบมาวางไข่ตามธรรมชาติ ชมพันธุ์ปลาและการอนุบาลลูกปลาเทร้าท์ บริเวณรอบๆ ยังจัดแต่งเป็นป่าธรรมชาติ มีทั้งต้นไม้พันธุ์พื้นเมือง สัตว์พื้นเมืองต่างๆ อาทิ นกเคีย นกตุย กิ้งก่าดึกดำบรรพ์และหมูป่า ตลอดจนอันเป็นสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ และชมต้นเฟิร์นสีเงินสัญลักษณ์ของประเทศ
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 4 : ROTORUA - QUEENSTOWN (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินเพื่อนเดินทางต่อสู่ Queenstown (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
พัก ณ โรงแรมระดับ Standard
Day 5 : QUEENSTOWN (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รายการแนะนำ  เล่น Bungy Jump กีฬาท้าทายความหวาดเสียว ซึ่งมีต้นกำเนิดที่นิวซีแลนด์สนุกสนานกับการเล่นเรือเร็ว Jet Boat เรือล่องเเก่งความเร็วสูง ตามแม่น้ำที่เล็กและไหลเชี่ยวเฉียดโขดหินขนาดใหญ่ที่จะทำให้ท่านได้ตื่นเต้นแบบสุดๆ "White Water Rafting" หรือ ขึ้นกระเช้า Gondola ชมความสวยงามของธรรมชาติ
 ****(ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่)***
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 6 : QUEENSTOWN - MT COOK - CHRISTCHURCH (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก เดินทางผ่านไปยัง “เมืองทไวเซิล (Twizel)”เป็นเมืองแห่งต้นไม้ของประเทศนิวซีแลนด์ ไปทางเหนือตามชายฝั่ง “ทะเลสาบพูคากิ (Pukaki Lake)”ทะเลสาบที่สวยงามจนได้ชื่อว่า Million Dollar View ท่านจะได้ชื่นชมทัศนียภาพและความสวยงามของธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามและบริสุทธิ์อีกแห่งหนึ่งของโลก เยี่ยมชม “อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mount Cook National Park)”เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในนิวซีแลนด์ มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ 3,704 เมตร ตั้งชื่อตามกัปตันเจมส์ คุก ผู้ค้นพบนิวซีแลนด์ ผู้พิชิตยอดเขานี้เป็นกลุ่มแรก คือ ชาวนิวซีแลนด์ 3 คน ได้แก่ เจมส์ แจ็ก คลาร์ก (Clarke) ทอม ฟิฟ (Fyfe) และจอร์จ เกรแฮม (Graham) ในวันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1897 (พ.ศ. 2437) ด้วยความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะ โดยจุดเด่นของเทือกเขาแห่งนี้ก็คือ ทุ่งหญ้าดอกไม้ จากนั้นออกเดินทางต่อสู่เมือง Christchurch
พัก ณ โรงแรม (ระดับ Standard)
Day 7 : DEPARTURE DAY (B/-/-)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ได้เวลาสมควรออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตินครไคร้สเชิร์ช เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
ราคาเริ่มต้นที่  30,900 บาทต่อท่าน (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินทั้งในและระหว่างประเทศ)