Europe
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกียเมืองคอนย่า กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**
ออสเตรีย - เยอรมัน 10 วัน
เพื่อร่วม “ทำบุญทอดผ้าป่า”
 ณ “วัดไทยพุทธธรรม”เมืองกราซ
ประเทศออสเตรีย
เดินทาง 17 - 26 พฤษภาคม 2561
กรีซ - ซานโตรินี่ 
ดินแดนแห่งเทพเจ้าและแหล่งอารยธรรมโลก
ประเทศกรีซ
 
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก
ยุโรปตะวันออก 4ประเทศ 9วัน 6 คืน
(พักเยอรมัน 2 คืน)