ทัวร์ยุโรป
ทัวร์ยุโรป: กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกียเมืองคอนย่า กรุงทรอย
เดินทาง: 28 ธ.ค. - 04 ม.ค. (วันปีใหม่), 29 ธ.ค. - 05 ม.ค. (วันปีใหม่) 
ราคา: 38,900 บาท
ทัวร์ยุโรป: ออสเตรีย - เยอรมัน 11 วัน 9 คืน โดยสายการบินไทย ร่วม “ทำบุญทอดผ้าป่า” “วัดไทยพุทธธรรม”เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย และ เยี่ยมชมความ    สวยงามของ เมืองมิวนิคประเทศเยอรมันนี
เดินทาง:  วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2561 – วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561
ราคา:      89,500 บาท
ทัวร์ยุโรป:  NTEU01 เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก                                                                                                                
เดินทาง: -
ราคา:    -