Europe
 
กรุงอิสตันบูล – เมืองคัปปาโดเกียเมืองคอนย่า กรุงทรอย
**พักโรงแรม 5 ดาว
และ โรงแรมถ้ำ 1 คืน**
**บินตรง และ บินภายใน 1 ขา**
 
เยอรมัน-ออสเตรีย-ฮังการี-สโลวัค-เช็ก
ยุโรปตะวันออก 4 ประเทศ
9 วัน 6 คืน