Europe

 

โปแกรมทัวร์ฮ่องกง

Hongkong - Ngongping - Shopping 3D2N

โดยสายการบิน คาร์เธ่แปซิฟิก

โปรแกรมการเดินทาง   :   โทร. 02-510-4850, 02-510-4924   

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา –CITYGATE OUTLET – AVERNUE OF  THE STAR                                                    +SYMPHONY OF LIGHTS  (-/-/D)  
 

07.00 น.               พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์ M  ชั้น 4ทางเข้าประตู 8อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ ( CX ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ในการตรวจเช็คเอกสาร สัมภาระ และที่นั่งก่อนออกเดินทา

** เครื่องลำใหญ่มีอาหารเช้าบริการพร้อมเครื่องดื่ม มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง **

09.25 น               นำท่านเดินทางสู่ ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  CX 708

13.05 น.              เดินทางถึงสนามบินฮ่องกง Chek Lap Kok (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1ชม.) ซึ่งตั้งยู่บนเกาะลันเตา

โดยเกิดจากการถมทะเลออกไป มีพื้นที่โดยรวมทั้งหมด 1,248เฮกเตอร์ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลกติดต่อกันถึง 8ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2001 – 2008. ฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนติดกับมณฑลกวางตุ้ง ประกอบด้วย เกาะฮ่องกง,นิวเทอร์ริทอรีส์, เกาลูน และเกาะเล็กๆ อีก 235เกาะ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว ให้ท่านออก Exit Bจากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านนองปิงซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 )เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามา ในมุมกว้างถึง 360 องศาเชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา หรือ พระพุทธรูปเทียนถาน (Tian Tan Buddha Statue)ที่ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณริมหน้าผา เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักตร์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่ง และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับคริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจลดราคาทั้งห้างที่ Factory Outletหรือ Outlet Mall ที่ชื่อว่า City gate Outlet มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิเช่น Nike, Adidas, Polo Ralph Lauren,  Burberry, Samsonite, นาฬิกาแบรนด์ต่างๆอาทิเช่น อามานี่, ดีเซล และสินค้าอื่นๆอีกเพียบ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ฝั่งเกาะเกาลูน

เย็น                       บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 1 )

นำท่านสู่ ถนนแห่งดารา ริมอ่าววิคตอเรีย  AVERNUE OF THE STARจุดชมวิวสวยๆ ในบรรยากาศแบบโรแมนติก ให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจกันอย่างเต็มอิ่ม พบและสัมผัสรอยประทับมือดาราฮ่องกง ฉีเคอะ เหลียงเฉาเหว่ย เจ็ทลี ฯลฯ กันแบบใกล้ๆ ริมทางเดินมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ อยู่หลานร้าน เช่นร้านทำ WAX ที่เป็นรูปมือ พร้อมชม SYMPHONY OF LIGHTS การแสดงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 2ทุ่มตรง ดื่มด่ำกับการแสดงแสง สี เสียง และการยิงเลเซอร์ประกอบดนตรีอันตระกานตา ยามค่ำคืน โดยแบ่ง THEME การแสดง ออกเป็น 5แบบ เริ่มการแสดงด้วย AWAKENING,  ENERGY,  HERITAGE, PATNERSHIP และจบลงด้วย THE FINAL  (หากมาทันชมโชว์)      

ที่พัก                     PENTA HOTEL / REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สองของการเดินทาง     นั่งรถรางพีคแทรมขึ้นVICTORIA PEAK – อ่าวรีพลัสเบย์ "สักการะเจ้าแม่ กวนอิมริมทะเล"– วัดแชกงหมิว -ร้านจิวเวอรี่ –                                                 ร้านสมุนไพรจีน-ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย        (DS/L/D)
 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ ( มื้อที่ 2 )

หลังอาหารเช้านำท่านข้ามไปยังฝั่งเกาะฮ่องกง นำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่สถานี PEAK TRAM  นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAKจุดชมวิวสูงสุดของยอดเขาวิคตอเรียพีค ตื่นตาตื่นใจกับการชมทัศนียภาพที่สวยงาม กับความสูง 396 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านจะได้สัมผัสความใกล้ชิดกับบรรยากาศของฮ่องกงแบบพาโนราม่า 360 องศา ชมตึกพีคทาวเวอร์ อาคารรูปร่างครึ่งวงกลมที่มีเอกลักษณ์เด่นที่สุด พร้อมชมอาคารระฟ้าที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณทั้งสองฝั่ง ฮ่องกงและที่สร้างตามหลัก ฮวงจุ้ย อาทิ เซ็นทรัลพลาซ่า ตึกไชน่าแบงค์ และตึกอื่นๆอันเป็นธุรกิจชั้นนำของฮ่องกง  จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิม ที่ ชายหาดน้ำตื้นอ่าวรีพลัส เบย์ซึ่งได้รับความนิยมจากคนฮ่องกงเองที่มาเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศแบบปิกนิคชายทะเล และที่น่าสนใจคือด้านหนึ่งของอ่าวมีวัดพระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆก่อสร้างประดิษฐานไว้มากมายตามความเชื่อถือศรัทธาพระสังกัจจายน์บูชาเพื่อความสุข, เจ้าสมุทร เทพเจ้าแห่งโชคการงาน พระกาฬเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเหลือกินเหลือใช้ มีเทพแห่งวาสนา เทพแห่งดวงชะตา รวมทั้งกามเทพ ที่มีวิธีการเสี่ยงทายด้วยด้ายแดง และอธิษฐานด้วยการลูบคลำหินก้อนกลมอย่างตั้งใจอิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย ณ ที่แห่งนี้คืออีกด้านของเสน่ห์ที่ค้นพบได้ไม่ไกลเลยจากใจกลางเมือง

เที่ยง                      รับประทานอาหารเที่ยง( มื้อที่ 3 ).....ห่านย่าง

หลังอาหารนำท่าน เยี่ยมชม โรงงานจิวเวลรี่ TSLสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลรี่ ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล ชม ศูนย์หยกและสมุนไพร สอนวิธีการเลือกซื้อและดู หยกแท้หรือหยกเทียม และเลือกซื้อสมุนไพรที่ได้รับการการันตีคุณภาพจากรัฐบาลฮ่องกง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเชอกุง หรือที่รู้จักกันในนาม วัดแชกงหมิวหรือ วัดกังหัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในฮ่องกง  สร้างขึ้นมาเพื่อระลึกถึงท่านแชกง เมื่อ 300กว่าปีที่แล้ว และมีการสร้างเรือนหลังใหม่สร้างเสร็จในปี 1993 ด้านในมีรูปปั้นของท่านแชกง ซึ่งเป็นเทพประจำวัดแห่งนี้ และวัดแห่งนี้มี กังหันทองแดงนำโชคที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ เพื่อหมุนแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต และก่อนจะออกจากวัดจะต้องตีกลองให้เสียงดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน ซื้อสินค้าราคาพิเศษแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำชื่อดังนานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เข็มขัดน้ำหอมหรือของเด็กเล่น ณ จุดช้อปปิ้งชื่อดังต่างๆ อาทิเช่น Duty Free Shop, St.Michael ห้าง Harbor City, Ocean Terminal ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ ที่มีความยาวตั้งแต่เรือสตาร์เฟอร์รี่ ไปตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITY ที่มีร้านค้ากว่า 700 ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&M ร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน, ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ US ที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATION หรือ เครื่องเล่น PSP หรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGO ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDS ขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก

เย็น                        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 )

ที่พัก               PENTA HOTEL / REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สามของการเดินทาง           อิสระ !! ช้อปปิ้ง หรือซื้อ OPTION TOUR  - กทม.  ( DS/- /–) 
                                                                                 

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า แบบติ๋มซำ ( มื้อที่ 5 )

หลังอาหารอิสระกับการช้อปปิ้งอิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ย่านถนนนาธาน  ย่านมงก๊ก ย่านคอสเวเบย์   หรือจะโซนตามถนน CANTON ระยะทางกว่าครึ่งกิโลเมตร แหล่งรวมสินค้า แบรนด์เนม ชั้นนำมากมาย ห้างสรรพสินค้า OCEAN TERMINAL  และ HARBOUR CITYที่มีร้านค้ากว่า 700ร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อกันแบบเต็มๆ อาทิเช่น  H&Mร้านยอดนิยม เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,  ESPRIT แบรนด์ดังราคาถูก,  ONITSUKA TIGER ร้องเท้าสัญชาติญี่ปุ่นที่ใครๆก็ใส่กัน, ZARA เสื้อผ้าที่ลดกระหน่ำตลอดทั้งปี, UNIQLO แบรนด์ดังจากญี่ปุ่นที่ราคาไม่แพง, รวมถึงร้านของเล่นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง TOY’ USที่มีของเล่นหลากหลาย ให้น้องๆได้เลือกสัน ไม่ว่าจะเป็น PLAY STATIONหรือ เครื่องเล่น PSPหรือ แม้แต่ TRANSFORMER รุ่นใหม่แกะกล่อง รวมถึงสารพัด LEGOในรูปแบบต่างๆ สำหรับเด็กผู้ชาย และของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงที่จัดโซนสีชมพูไว้อย่างน่ารัก รวมถึง ANGRY BIRDSขนาดจัมโบ้ที่เป็นสินค้าขายดีมาก

*** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

หรือจะเลือกซื้อทัวร์เสริม

1. HONG KONG DISNEYLAND                

 ผู้ใหญ่ ท่านละ 2,500 บาท/เด็ก   ท่านละ 2,000 บาท (ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่10ท่านขึ้นไป)

**** แต่ถ้า บัตรอย่างเดียวและเดินทางเอง ผู้ใหญ่  ท่านละ 2,000 บาท / เด็ก  ท่านละ 1,600 บาท

**คูปองอาหารในดิสนีแลนด์ ท่านละ 500 บาท**

2. OCEAN PARK 

ผู้ใหญ่ท่านละ 1,800บาท/ เด็ก ท่านละ 1,400 บาท (ตั๋ว + รถรับส่ง แต่ขอสงวนที่10 ท่านขึ้นไป)

**** แต่ถ้า บัตรอย่างเดียวและเดินทางเอง ผู้ใหญ่ ท่านละ 1,500 บาท/ เด็ก ท่านละ 1,200 บาท

19.30 น.              คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

22.00 น.              ออกเดินทางโดย สายการบิน  สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  CX709

23.55 น.             ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิ์ภาพ

smileysmileysmileysmileysmiley

** หมายเหตุ **ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  ,หยก,จิวเวอร์รี่  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น