ทัวร์ฮ่องกง/ ทัวร์สิงคโปร์

แพ็คเกจฮ่องกง:  ฮ่องกง – เซินเจิ้น เดินทางอิสระ 4 วัน 3 คืน

เดินทาง : ท่านสามารถเลือกวันเดินทางเองได้  ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 

 

แพ็คเกจฮ่องกง   :  ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ อิสระเดินทาง 3 วัน 2 คืน
เดินทาง  :