India
ทัวร์อินเดีย : 
เลห์-ลาดัก 8 วัน 6 คืน 
(เทศกาลระบำหน้ากาก)  
โดยสายการบิน Jet Airways
ทัวร์อินเดีย :
แคชเมียร์ กุลมาร์ค โซนามาร์ค พาฮาลแกม  
เดินทาง : เมษายน 2560
ทัวร์อินเดีย  :  
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ แห่ง 
โดยรถไฟขบวนพิเศษมหาปรินิพพาน เอ็กซ์เพรส
เดินทาง : โทรสอบถาม 02-510-4924