Australia/ New Zealand
เมลเบิร์น - ซิดนีย์  5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน Qantas  
 
Popular Australia (Re-Route) ปีใหม่ เมลเบิร์น - ซิดนีย์  6 วัน 4 คืน
 
ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ 6 วัน
The Hobbit Tour (Tour Code: NTNZ01)
Popular Tour 
ซิดนีย์ – บลูเมาท์เท่นส์ – เมลเบิร์น – เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 คืน