Trans Siberian Express
 
แพ็คเกจทัวร์รถไฟทรานส์ไซบีเรีย
Winter Magic
2563
 • Program
 
ครั้งหนึ่งให้รางวัลกับชีวิตสำหรับ
การเดินทางที่แสนจะสะดวกและสบาย
ในเส้นทางรถไฟสายที่ยาวที่สุดในโลก
ด้วยรถไฟขบวนหรู ส่วนตัว
เดินทาง สู่เมืองเทพนิยายภายใต้ฤดูหนาว
ประเทศรัสเซีย และ ประเทศมองโกเลีย
เดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษ
“A Tsar’s Gold Winter’s Tale”
เดินทางสบาย ๆ ไม่ต้องทำวีซ่า จะเดินทางเอง หรือไปเป็นคณะก็ได้
เดินทางระหว่างวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ – วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563
ไฮไลท์ของการเดินทาง
 • ทัวร์ชมเมืองแบบพาโนรามา
 • การขี้มาลากเลื่อน
 • ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบไบคาล
 • อีร์คุตสค์เมืองหลวงของไซบีเรียตะวันออกพร้อมตลาดฤดูหนาวสุดคลาสสิก
 • มหาวิหารแห่งเลือดสัญลักษณ์ใหม่ของ Ekaterinburg
 • มื้ออาหารสุดพิเศษ
 • ความบันเทิงตลอดการเดินทาง
 • วอดก้าและขนมรัสเซียสุดคลาสสิค
 • ผ่อนคลายไปกับซาวน่า Banja ของรัสเซีย
 
วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563  สนามบินสุวรรณภูมิ – มอสโคว
1100 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทนิสโก้ทราเวล จะคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการตรวจเช็คสัมภาระและบัตรโดยสารก่อนการเดินทาง
 
1400 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมอสโคว ประเทศรัสเซีย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
 
1945 น.  เดินทางถึง สนามบิน “DomodedovoInternational Airport” ณ กรุงมอสโคว์เมืองหลวงของประเทศรัสเซียเมื่อท่านเดินทางถึง คณะผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร พร้อมรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก ณ Intercontinental Tverskaya Hotelหรือระดับเทียบเท่า (โรงแรม 5 ดาว)
(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)  
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยในค่ำคืนนี้
 
วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563   กรุงมอสโคว 
เช้า    รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเที่ยวชมชมความสวยงามของกรุงมอสโควเมืองที่มีชีวิตชีวาแห่งนี้แบบพาโนรามาที่ผสมผสานของโดมทองคำของโบสถ์และตึกระฟ้าในสมัยใหม่ “จัตุรัสแดง” อันเลื่องชื่อที่อยู่กลางเมืองของของกรุงมอสโคว์ มีขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 695 เมตร มีขนาดพื้นที่รวม 23,100 ตารางเมตร มีความสำคัญเพราะเป็นศูนย์รวมของถนนสายสำคัญทุกสายของกรุงมอสโก อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์เบซิลและหลุมฝังศพของวลาดิมีร์ เลนินอีกด้วย 
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อเช็คอินขึ้นสู่รถไฟวีไอพีขบวนพิเศษ “Star’s Gold” คณะจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่  จากนั้นขบวนรถไฟจะเคลื่อนตัวออกอย่างช้า ๆ
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ “Welcome Dinner” ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เมืองซูสดัล – Suzdal 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนขบวนรถไฟ เมืองซูสดัล เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซีย ซึ่งมีอายุย้อนกลับไปสมัยต้นศตวรรษที่ 11 เป็นเมืองที่เงียบสงบและมีเสน่ห์ ยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก และเป็นหนึ่งในเมือง วงแหวนทองคำของรัสเซีย เป็นเมืองหลักทางด้านศาสนาของรัสเซีย และอดีตราชธานีที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของ “ดาชะ (Dacha)” หรือก็คือบ้านพักตากอากาศในฤดูร้อนของขุนนาง บรรยากาศแบบชนบทที่มีแนวป่า ทุ่งนา และบ้านพักตากอากาศ  ที่นี่คุณจะได้เห็น ซูสดัล เครมลิน (the Suzdal Kremlin) พระราชวังเก่าแก่ด้วยที่ว่าเป็นป้อมปราการที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองซูสดัล
 
รถไฟเดินทางถึงเมือง “วลาดีมิร์ (Vladimir)”อดีตเมืองหลวงเก่าของรัสเซียที่ตั้งขึ้นในปี 1108 โดยเจ้าชายวลาดิมิร์ โมโนแมกค์ กษัตริย์แห่งเคียฟ ผู้นำทางคริสต์ศาสนาเข้าสู่ระบบรัสเซียเป็นครั้งแรกซึ่งคงสถานะเป็นเมืองหนึ่งในเขตโกลเด้นริง Golden Ring เขตชานเมืองกรุงมอสโกที่วางตัวคล้ายกับรูปเกือกม้า นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชมุ่งหน้าสู่ เมืองวลาดีมิร์ และเที่ยวชมเมืองซูสดัล
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  หลังอาหารนำคณะเดินทางกลับสู่ขบวนรถไฟส่วนตัวของคุณ และเดินทางต่อไปยังเมือง เยคาเตรินบุร์ก (Yekaterinburg)เดินทางข้ามสะพานผ่านแม่น้ำสายสำคัญ 2 สายในรัสเซีย คือ แม่น้ำคามา (Kama Rivers)เป็นแม่น้ำความยาว 1,805 กิโลเมตร ในประเทศรัสเซีย เป็นสาขาแม่น้ำวอลกาฝั่งซ้ายที่ยาวที่สุด และเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำไหลมากที่สุด แม่น้ำวอลก้า (VolgaRivers)เป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดของทวีปยุโรป มีความยาวทั้งสิ้น 3,690 กิโลเมตร และถือกันโดยทั่วไปว่าเป็นแม่น้ำประจำชาติรัสเซีย ก่อนแล่นผ่านภูมิประเทศในเทือกเขายูราลที่ที่เต็มไปด้วยหิมะปลกคลุมขาวโพลนสวยงามในบรรยากาศหน้าหนาว
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนรถไฟ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางรถไฟจัดไว้ให้แก่คณะ  พักผ่อนบนขบวนรถไฟในค่ำคืนวันนี้
 
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563   เยคาเตรินเบิร์ก -  Yekaterinburg 
เช้า    ตื่นเช้าพร้อมรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ 
เข้าวันนี้ขบวนรถไฟเดินทางถึง “เมืองเยคาเตรินเบิร์กเมืองศูนย์กลางการปกครองของสเวียร์ดลอฟสค์โอบลาสต์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกในเทือกเขายูราล บนฝั่งแม่น้ำไอเซ็ท เทือกเขายูราล  เทือกเขายูราลเป็นเทือกเขาที่เชื่อมระหว่างยุโรปตะวันออก กับไซบีเรียตะวันตก ความยาว 2,500 กิโลเมตร กว้าง 40-150 กิโลเมตร  ส่วนที่สูงที่สุดของเทือกเขาคือ ยอดนาร็อทนายา (Narodnaya) สูง 1,875 เมตร เมืองนี้ล้อมรอบไปด้วยภุเขา  เป็นเมืองสำคัญทางด้านการเมือง การคลัง อุสาหกรรม และวัฒนธรรม 
 
เมืองนี้เป็นเมืองที่สำคัญในทางประวัติศาสตร์อีกเมืองหนึ่งเพราะเป็นที่ฆาตรกรรมกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศรัสเซีย คือพระเจ้าซาร์ นิโคลัส พร้อมราชวงศ์ในปี ค.ศ. 1918 นำคณะไปเยื่ยมชม โบสถ์แห่งเลือด “Cathedral on the Blood” ในอดีตเป็นสถานที่ที่กักขังราชวงศ์โรมานอฟ และภายในห้องใต้ดิน ซึ่งเป็นสถานที่ประหารชีวิตของกษัตริย์ซีซาร์ นิโคลัส พร้อมพระราชวงศ์ โดยกลุ่มกบฏบอลเชวิค ในปี ค.ศ. 1918  ปัจจุบัน Catherdral on the Blood ได้สร้างคล่อมสถานที่เดิมเอาไว้เพื่อระลึกถึงราชวงศ์ สร้างในปี ค.ศ. 2009  และเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีทางศาสนาของประเทศอีกด้วย
(สุภาพสตรีกรุณาเตรียมผ้าคลุมศรีษระไปด้วยนะคะเวลาเข้าโบสถ์)
จากนั้นเดินทางไปสู่ การ์นินา ยามา “Ganina Yama”ในอดีตเป็นเหมืองเก่า และเป็นสถานที่ที่พบศพของพระเจ้าซาร์นิโคลัส พร้อมครอบครัว ที่ได้ถูกนำมาทิ้งไว้ ณ สถานที่แห่งนี้ พร้อมกับหลักฐานที่สำคัญที่ถูกค้นพบในบริเวณเดียวกันนี้ หลายอย่างเช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ ประจำพระองค์ ข้าวของเครื่องใช้ ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ และ ศาสนกิจที่สำคัญของประเทศ และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์ และ เชื้อพระวงศ์ของราชวงศ์โรมานอฟอีกด้วย ชมจุดแบ่งเขตระหว่างทวีปยุโรป กับ ทวีปเอเชีย ณ Asia Obelisk & Ganina Yama Monastery
(สุภาพสตรีต้องแต่งกายสุภาพ หากเป็นกระโปรงต้องเป็นกระโปรงยาวคลุมข้อเท้า และเตรียมผ้าคลุมศรีษระ ติดไปด้วยตอนจะเดินทางไป การ์นินา ยามา หากนุ่งกางเกงขายาว มีผ้าคลุมไหล่ผืนใหญ่ นุ่งทับกางเกงเอาไว้อีกรอบ) ได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่สถานีรถไฟ
 
ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563  The Vastness of Siberia
เช้า    รับประทานอาหารเช้าในบรรยากาศแบบสบาย ๆ ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
วันนี้รถไฟจะเป็นบ้านของท่านเพราะการเดินทางเข้าเขตไซบีเรียซึ่งเป็นระยะทางยาวนาน  เพลิดเพลินกับบรรยากาศสวย ๆ ยามหน้าหนาว และพุ่มไม้ของป่าสน ตลอดสองข้างทาง เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางรถไฟจัดไว้ให้ เช่นการชิม ไวน์ วอดก้า ชิมขนมพื้นเมืองของรัสเซีย ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ท่านจะไม่เบื่อเลยกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดไว้ให้
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
บ่าย   เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่อในช่วงบ่าย หรือเดินไปชมทัศนียภาพตลอดสองข้างทาง ที่ผ่านป่าเขาลำเนาไพร
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนรถไฟ หลังอาหารสนุกสนานกับกิจกรรมในห้องคอกเทลเลาน์ หรือจะนั่งจิปไวน์ ฟังเพลงได้ตามอัธยาศัย
 
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563       ครัสโนยาสค์ - Krasnoyarsk
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ รถไฟเดินทางถึงเมืองครัสโนยาสค์ (Krasnoyarsk)  เมืองที่ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางของประเทศรัสเซียตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเยนิสโซ (Yenissei River)แม่น้ำเยนิสโซเป็นแม่น้ำที่ใหญ่และไหลลงสู่ทะเลสายอาร์คติก  ครัสโนยาสค์ เป็นเมืองหลวงของครัสโนยาสค์ไคร ประเทศรัสเซีย ส่วนที่อยู่ในทวีปเอเชีย ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเยนีเซย์ตอนบน เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ในไซบีเรีย รองจากเมืองโนโวซีบีสค์และออมสค์ มีประชากร 973,826 คน เดิมเป็นเมืองปิดสมัยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต 
 
นำท่านเดินทางสู่จุดท่องเที่ยวที่สำคัญเพื่อชมความสวยงามของตัวเมืองชม “Peace Square” และพลาดไม่ได้คือ จุดที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง โบสถ์รัสเซียออร์โธดอกซ์ “Paraskeva Pyatnitsa Chapel" ตั้งอยู่บนภูเขา Karaulnaya ใน Krasnoyarsk Krasnoyarsk Krai นำคณะเดินทางกลับสู่สถานีรถไฟ เพื่อออกเดินทางต่อ
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารบนรถไฟ ช่วงบ่ายเพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ หรือร่วมกิจกรรมบนรถไฟ
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
 
วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563       เอียร์คุสต์ – Irkutsk
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
เช้านี้รถไฟเดินทางมาถึงเมืองIrkutsk Oblastเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในไซบีเรีย เป็นศูนย์กลางการปกครองมีประชากรประมาณ 588,000 คน เป็นแหล่งการศึกษา ที่สำคัญ เมืองแห่งธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศมองโกเลียและประเทศจีน เป็นเมืองที่มีผู้คนพลุกพล่านเพราะเป็นย่านการค้าขาย  เมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสของไซบีเรีย (Paris of Siberia) ในวันนี้ไกด์ของท่านจะนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรม Mayak Hotel  ณ หมู่บ้านในเมืองลิสยันก้า เช็คอิน
 
จากนั้นเดินทางไปเยือน สถานที่ท่องเที่ยว ณ เมืองเอียร์คุสต์ เช่นพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์ทรานส์ไซบีเรีย รวมไปถึง “โรงละคร Okhlopkov” เป็นโรงละครที่เก่าแก่ที่สุดในไซบีเรียตะวันออก ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ 1894 โดยสถาปนิก VA Sherter ของเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก โรงละครแห่งนี้เริ่มเปิดการแสดงครั้งแรกในวันที่ 2 กันยายน 1897 โดยแสดงละครเรื่องแรกในชื่อเรื่อง "Inspector" ไปดูตลาดที่คึกคัก ที่รอบล้อมไปด้วยภูมิทัศน์บ้านไม้สไตล์ไซบีเรีย
 
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น ในช่วงบ่ายชมชุมชนพื้นเมืองและไปสัมผัสกับบรรยากาศการอบเซาน่า “Banja” สไตล์รัสเซียโบราณ ท่านจะเพลิดเพลินและตื่นตาตื่นใจกับธรรมเนียมที่แตกต่าง  จากนั้นเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 
วันเสาร์ ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563    ทะเลสาบไบคาล – Lake Baikal  
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
โปรแกรมสุดพิเศษในเช้าวันนี้ท่านจะได้นั่งรถม้าลากเลื่อนบนพื้นทะเลสาบไบคาลที่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งผืนใหญ่ที่ไกลสุดตาในฤดูหนาวที่น่าประทับใจ จากนั้นสนุกสนานกับสุนัขลากเลื่อนบนทะเลสาบน้ำแข็ง ทะเลสาบไบคาล  คณะจะเดินทางไปขึ้นเคเบิ้ลคาร์ (หากท้องฟ้าเปิด) ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพยามหนาวที่สุดแสนสวยงามและโรแมนติก หากขึ้นไปถึงจุดด้านบนท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ ของจุดที่หนาวและอุณหภูมิต่ำที่สุดที่ท่านจะไม่รู้มาก่อน
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
 
บ่าย  หลังอาหารกลางวัน นำคณะเดินทางไปชมพิพิธภัณท์ “Baikal Museum” ท่านจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับเปลือกโลกและประวัติความเป็นมาของทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  ทะเลสาบไบคาล (Lake Baikal)ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของไซบีเรีย ประเทศรัสเซียเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลก จุดที่ลึกที่สุดมีความลึกกว่า 1,640 เมตร ทะเลสาบไบคาลเกิดจากการที่น้ำเอ่อล้นเข้ามาจนเต็มรอยเปลือกโลกที่แตกเมื่อ 25 ล้าน ปีที่แล้ว ทะเลสาบมีความยาวประมาณ 650 กิโลเมตร กว้างโดยเฉลี่ย 50 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 23,000 ตารางกิโลเมตร และเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่น่าไปชม  ปริมาณของน้ำในทะเลสาบแห่งนี้คิดเป็นร้อยละ 25% ของปริมาณน้ำจืดที่มีอยู่ทั้งหมดของโลก  และเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สะอาดเป็น น้ำจืดที่ใช้บริโภคได้  ทะเลสาบแห่งนี้ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา จึงไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จนกระทั่งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1902 ทางการได้สร้างสายรถไฟทรานส์ไซบีเรียรอบทะเลสาบ  นอกจากนี้บริเวณรอบ ๆ ทะเลสาย มีสัตว์ที่ไม่ได้พบที่ใดในโลกกว่า 200 ชนิดจึงได้รับการขนานนามว่า กาลาปากอสแห่งรัสเซีย (Galapagos of russia) เดินทางกลับสู่สถานีรถไฟ
 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนรถไฟ พร้อมพักผ่อนบนขบวนรถไฟ 
 
วันอาทิตย์ ที่ 1 มีนาคม 2563       ทะเลสาบไบคาล – Lake Baikal 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ ในวันนี้ท่านจะได้ใช้เวลาสุดแสนพิเศษบนรถไฟของคุณที่แล่นไปอย่างช้า ๆ  รถไฟจะแล่นไปในเส้นทางรถไฟสายเก่าซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้เส้นทางนี้สำหรับรถไฟท้องถิ่นและรถไฟที่ใช้ในการท่องเที่ยวเท่านั้น ขบวนรถไฟจะแล่นไปอย่างช้า ๆ ไปตามน้ำสายที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลก ทะเลสาบไบคาลที่สวยงาม ในยามหน้าหนาว รถไฟจะจอดให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศของทะเลสาบไบคาล อ่างเก็บน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งในขณะนี้กลายเป็นแม่น้ำที่เป็นน้ำแข็ง ท่านจะเพลิดเพลินและรู้สึกผ่อนคลาย เป็นอย่างมาก 
 
วันนี้รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำ บนรถไฟสุดแสนพิเศษ พร้อมพักผ่อนอย่าง สบายในห้องพัก หรือ ร่วมกิจกรรมที่ทางรถไฟ จัดไว้
 
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563       อูลานอูเด – Ulan Ude
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนรถไฟ
ขบวนรถไฟเดินทางถึงเมือง “อูลัน อูเด” เมืองหลวงของประเทศ “Buryat Autonomous Republic” of the Russian Federation เมือง Buryat เป็นกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งในประเทศรัสเซีย ติดกับประเทศ  มองโกเลียวันนี้ท่านจะได้ชื่นชมเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างประเทศมองโกเลีย ไซบีเรียและ รัสเซีย เมืองอูลานอูเด เป็นจุดศุนย์กลางระหว่างตะวันตกและตะวันออกเป็นเมืองใหญ่ที่ยังคงให้เห็นบ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้สไตล์โซบีเรียน รถไฟจะแล่นผ่านกลางหุบเขา Selenga ผ่านทุ่งหญ้าสเตป์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ นำคณะลงจากรถไฟ เพื่อไปท่องเที่ยว ณ เมืองอูลัน อูเด
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวต่อตลอดช่วงบ่าย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารบนรถไฟ วันนี้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจะขึ้นมาบนขบวนรถไฟเพื่อทำพิธีการตรวจหนังสือเดินทางของผู้เดินทางเข้าออกประเทศ ระหว่างประเทศรัสเซีย และมองโกเลีย โดยที่ท่านไม่ต้องลงไปเข้าแถวรอ
 
วันอังคาร ที่ 3 มีนาคม 2563      Ulaanbaatar & the Mongolian Alp
เช้า   รับประทานอาหารเช้า บนขบวนรถไฟ เช้าวันนี้ขบวนรถไฟจะมุ่งหน้าเข้าสู่ประเทศมองเลีย ผ่านหุบเขาไทก้า ให้คุณได้ชื่นชมกับทัศนียภาพระหว่างทางที่โอบล้อมไปด้วยทุ่งหญ้าที่มีหิมะปลกคลุมไปทั่วบริเวณ
 
ประเทศมองโกเลียเป็นประเทศเล็ก ๆ ที่มีประชากรน้อยมาก คื่อประมาณ 3 ล้านคน ในอดีต ประเทศมองโกเลีย เคยเป็นศูนย์ กลางของจักรวรรดิมองโกลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 ซึ่งต่อมาได้ยึดอำนาจเข้าปกครองจีนในนามของราชวงศ์หยวน  แต่ก็ต้องมาเสียอำนาจเมื่อราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงเข้ามามีอำนาจซึ่งทางมองโกเลียเองต้องอยู่ใต้อำนาจของราชวงศ์ดังกล่าวอีกด้วย มองโกเลียได้รับเอกราชจากจีนเมื่อปี พ.ศ. 2464 (ค.ศ. 1921) จากการช่วยเหลือของสหภาพโซเวียตแต่ต้องสถาปนาการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามแบบประเทศเพื่อนบ้านคอมมิวนิสต์สิ้นสุดลงจากมองโกเลียเมื่อปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ. 1990) ปีเดียวกันกับการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ซึ่งต่อมามองโกเลียได้นำระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภามาใช้  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายวัชรยานแบบธิเบต เมื่อขบวนรถไฟเดินทางถึงกรุงอูลานบาตา เมืองหลวงของประเทศมองโกเลีย คณะจะเช็คเอาท์ลงจากขบวนรถไฟเจ้าหน้าที่จะนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ Bayangol Hotelหรือระดับเทียบเท่า
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย คณะเดินทางไปชม “พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมองโกเลีย”ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกในมองโกเลียที่รับผิดชอบในด้านการรวบรวมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศมองโกเลีย นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการที่ครอบคลุมประวัติศาสตร์จักรวรรดิมองโกลในระหว่างการปกครอง ช่วงการชิงชาติพันธุ์ รวมไปถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมในช่วงศตวรรษที่ 20
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ เดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
 
วันพุธ ที่ 4 มีนาคม 2563   เมืองอูลานบาตา – Ulaanbaatar  
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเช้านำคณะไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองอูลันบาตาคือ “วัดกานดาน  (Gandan Monastery)” เป็นวัดที่ใหญ่และมีความสำคัญมากของเมืองอุลันบาตอร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในประเทศมองโกเลีย สถานที่แห่งนี้ได้ถูกค้นพบในปี ค.ศ. 1835 ต่อมาได้ถูกพัฒนามาเป็นศูนย์รวมการศึกษาของศาสนาพุทธ  ในปี ค.ศ. 1930 รัฐบาลคอมมิวนิสต์ได้สั่งทำลาย วัดวาอารามหลายแห่ง แต่วัดกานดานไม่ได้ถูกทำลายแต่อย่างใด  หลังจากจบสิ้นรัฐบาลคอมมิวนิสต์ ในปี ค.ศ. 1990 วัดกานดัน ได้เปิดให้คนเข้าไปประกอบพิธีกรรม ทางพุทธศาสนา จนทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา  ปัจจุบันมีพระจำพรรษาอยู่ประมาณ 150 รูป  และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป อวโลกิเตศวร ที่มีความสูง 26 เมตร หนัก 20 ตัน ประดับตบแต่งองค์พระด้วยเพชรนิลจินดาสวยงามมาก “วัดโชจิน ลามะ (Choijin Lama)”เป็นวัดเก่าแก่ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์จากศตวรรษที่17-18 เป็นจำนวนมาก และยังเป็นที่เก็บกระดูกของลามะชื่อดังรูแหนึ่งไว้โดยนำมาหล่อเป็นพระพุทธรูป
 
ที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน
 
บ่าย  หลังอาหารกลางวัน นำคณะเดือนทางออกสู่นอกเมือง ไปสัมผัสชีวิตของชาวนอมัท เป็นกลุ่มชนเลี้ยงสัตว์เร่รอน ชาวพื้นเมือง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของชนเหล่านั้น  เพลิดเพลินกับฝูงสัตว์ใหญ่น้อยในช่วงหน้าหนาว จนได้เวลาพอสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่เมืองหลวง อูลานบาตา
 
ค่ำ     รับประทานอาหารค่ำ พักผ่อนในค่ำคืนนี้ตามอัธยาศัย ณ Bayangol Hotel ใจกลางเมือง
 
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563         เมืองอูลานบาตา – กรุงเทพ ฯ
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช้านี้ให้ท่านได้  อิสระหรือจะเดินไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบิน Mongolian Airlines เที่ยวบินที่ .......
 
 
อัตราค่าบริการ (กรณีที่เดินทางเอง ค่ารถไฟเพียงอย่างเดียว)
ชนิดของห้องพัก
พักห้องละ
ราคาท่านละ
Category I  ห้องธรรมดา
4 ท่าน
              130,000  บาท
 
3 ท่านจ่ายเพิ่ม
                  36,000  บาท
Category II    คลาสสิค
           2 ท่าน
               190,000  บาท
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
                 60,000  บาท
Category II    ซูพีเรีย
2 ท่าน
               199,900 บาท
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
                 71,000 บาท
Category III Nostalgic Comfort  
2 ท่าน
                255,000  บาท
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
                129,000  บาท
Category IV Bolshoi
2 ท่าน
                329,900  บาท
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
               165,500 บาท
Category V Bolshoi Platinum
2 ท่าน
               405,000 บาท
 
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
               225,000 บาท
พักเดี่ยวในโรงแรมจ่ายเพิ่ม
 
16,000 บาท
 

ลักษณะของห้องพักบน รถไฟขบวนพิเศษ  “A Tsar’s Gold Winter’s Tale” 

 

Cat. I – Standard
Number and Size of Beds
 • Sleeps up to 4 guests
 • 2 lower and 2 upper beds
 • 26.7 × 73.6 in/68 × 187 cm
Features
 • Large window
 • Table
 • 2 shared bathrooms with sink and toilet per car
 • 9 compartments per car
 • 3-person occupancy is available for a supplemental charge

 

Cat. II – Classic
Number and Size of Beds
 • Sleeps up to 2 guests
 • 2 lower beds
 • 26.7 × 73.6 in/68 × 187 cm
Features
 • Large window
 • Table
 • 2 shared bathrooms with sink and toilet per car
 • Shower shared between 2 to 4 cars
 • 9 compartments per car
 
 
Cat. II - Superior
Number and Size of Beds
 
 • Sleeps up to 2 guests
 • 2 lower beds
 • 26.7 × 73.6 in/68 × 185 cm
Features
 • Large window
 • Table
 • 2 shared bathrooms with sink and toilet per car
 • Shower shared between 1 to 3 cars
 • 9 compartments per car
 • Distinctive interior design
 
 
 
Cat. III - Nostalgic Comfort
Number and Size of Beds
 • Sleeps up to 2 guests
 • 1 lower and 1 upper bed
 • 31.5 × 72.8 in/80 × 185 cm
Features
 • Large window
 • Table
 • Armchair
 • 2 shared bathrooms with sink and toilet per car
 • Semi-private shower with sink shared between 2 compartments
 • 8 compartments per car
 • Nostalgic interior design
 
 
 
 
Cat. IV – Bolshoi
Number and Size of Beds
 • Sleeps up to 2 guests
 • 1 lower bed sized
  43.3 × 72.4 in/110 × 184 cm
 • 1 upper bed sized
  31.5 × 68.5 in/80 × 174 cm
Features
 • Large compartment sized
  60 sq ft/5.57 sq m
 • Small sofa
 • Table
 • Window
 • Small closet
 • Private bathroom with sink, toilet and integrated shower
 • 6 compartments per car
 
 
 
Cat. V - Bolshoi Platinum
Number and Size of Beds
 • Sleeps up to 2 guests
 • 1 lower bed sized
  47.2 × 72.4 in/120 × 184 cm
 • 1 upper bed sized
  32.3 × 68.5 in/82 × 174 cm
Features
 • Large compartment sized
  77 sq ft/7.15 sq m
 • Small sofa
 • Table
 • Window
 • Large closet
 • Private bathroom with sink, toilet and separate shower
 • 5 compartments per car
อัตราค่าบริการนี้รวม
-      ค่ารถไฟ สาย A Tsar’s Gold Winter’s Taleพัก  8 คืนบนรถไฟ
-      พัก ณ โรงแรม ณ กรุงมอสโคว์  ประเทศรัสเซีย  1 คืน
-      พัก ณ โรงแรม ณ เมือง อีร์คุต  ประเทศรัสเซีย  1คืน
-      พัก ณ โรงแรม ณ เมือง อูลันบาตาร์ ประเทศมองโกเลีย 2 คืน
-      อาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
-      รถโค้ชท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยว ที่ระบุในรายการ
-      ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการณ เมือง  Ulaanbaatar, Ulan Ude, Lake Baikal,  
Irkutsk, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Yekaterinburg, Moscow
-      ผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่คณะ ตลอดการเดินทาง, เรียนภาษารัสเซีย, ชิมเหล้า Vodka ฯลฯ
-      กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางรถไฟจัดให้
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-      ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพ ฯ – มอสโคว์ อูลานบาดอร์ - กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด
-      ค่าทิป เจ้าหน้าที่บนขบวนรถไฟ (  )
-      ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า
-      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 
*** ราคาดังกล่าวเป็นราคาประมาณการอาจมีการปรับเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***